ગોપનીયતા નીતિ

યુનિપ્રોમા સેવાના તમામ વપરાશકર્તાઓની ગોપનીયતાનો આદર કરે છે અને તેનું રક્ષણ કરે છે.તમને વધુ સચોટ અને વ્યક્તિગત સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે, યુનિપ્રોમા આ ગોપનીયતા નીતિની જોગવાઈઓ અનુસાર તમારી વ્યક્તિગત માહિતીનો ઉપયોગ કરશે અને જાહેર કરશે.પરંતુ યુનિપ્રોમા આ માહિતીને ઉચ્ચ ખંત અને સમજદારી સાથે સારવાર કરશે.આ ગોપનીયતા નીતિમાં અન્યથા પ્રદાન કર્યા સિવાય, યુનિપ્રોમા તમારી પૂર્વ પરવાનગી વિના તૃતીય પક્ષોને આવી માહિતી જાહેર કરશે નહીં અથવા પ્રદાન કરશે નહીં.Uniproma આ ગોપનીયતા નીતિ સમય સમય પર અપડેટ કરશે.જ્યારે તમે યુનિપ્રોમા સેવા ઉપયોગ કરાર સાથે સંમત થાઓ છો, ત્યારે તમે આ ગોપનીયતા નીતિની તમામ સામગ્રીઓ સાથે સંમત થયા હોવાનું માનવામાં આવશે.આ ગોપનીયતા નીતિ યુનિપ્રોમા સેવા ઉપયોગ કરારનો એક અભિન્ન ભાગ છે.

1. અરજીનો અવકાશ

a) જ્યારે તમે પૂછપરછ મેલ મોકલો છો, ત્યારે તમારે પૂછપરછ પ્રોમ્પ્ટ બોક્સ અનુસાર માંગની માહિતી ભરવી જોઈએ;

b) જ્યારે તમે યુનિપ્રોમાની વેબસાઈટની મુલાકાત લો છો, ત્યારે યુનિપ્રોમા તમારી બ્રાઉઝિંગ માહિતીને રેકોર્ડ કરશે, જેમાં તમારા મુલાકાતી પૃષ્ઠ, IP સરનામું, ટર્મિનલ પ્રકાર, પ્રદેશ, મુલાકાતની તારીખ અને સમય તેમજ તમને જોઈતા વેબ પૃષ્ઠ રેકોર્ડ્સ સહિત પણ મર્યાદિત નથી;

તમે સમજો છો અને સંમત થાઓ છો કે નીચેની માહિતી આ ગોપનીયતા નીતિને લાગુ પડતી નથી:

a) યુનિપ્રોમા વેબસાઇટ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતી શોધ સેવાનો ઉપયોગ કરતી વખતે તમે દાખલ કરો છો તે કીવર્ડ માહિતી;

b) યુનિપ્રોમા દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલ સંબંધિત પૂછપરછ માહિતી ડેટા, જેમાં સહભાગી પ્રવૃત્તિઓ, વ્યવહારની માહિતી અને મૂલ્યાંકન વિગતોનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ તેના સુધી મર્યાદિત નથી;

c) કાયદાનું ઉલ્લંઘન અથવા યુનિપ્રોમા નિયમો અને યુનિપ્રોમા દ્વારા તમારી વિરુદ્ધ લેવામાં આવેલી ક્રિયાઓ.

2. માહિતીનો ઉપયોગ

a) યુનિપ્રોમા તમારી પૂર્વ પરવાનગી સિવાય કોઈપણ અસંબંધિત તૃતીય પક્ષને તમારી વ્યક્તિગત માહિતી પ્રદાન કરશે, વેચશે, ભાડે આપશે, શેર કરશે નહીં અથવા વેપાર કરશે નહીં, અથવા તે તૃતીય પક્ષ અને યુનિપ્રોમા વ્યક્તિગત રીતે અથવા સંયુક્ત રીતે તમારા માટે સેવાઓ પ્રદાન કરશે, અને આવી સમાપ્તિ પછી. સેવાઓ, તેઓને આવી તમામ માહિતીને ઍક્સેસ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરવામાં આવશે, જેમાં અગાઉ તેમને ઍક્સેસ કરી શકાય તેવી માહિતીનો સમાવેશ થાય છે.

b) યુનિપ્રોમા કોઈપણ તૃતીય પક્ષને કોઈપણ રીતે તમારી વ્યક્તિગત માહિતી એકત્રિત કરવા, સંપાદિત કરવા, વેચવા અથવા મુક્તપણે પ્રસારિત કરવાની મંજૂરી આપતું નથી.જો કોઈપણ યુનિપ્રોમા વેબસાઈટનો વપરાશકર્તા ઉપરોક્ત પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલો જણાયો, તો યુનિપ્રોમાને આવા વપરાશકર્તા સાથેનો સેવા કરાર તરત જ સમાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે.

c) વપરાશકર્તાઓને સેવા આપવાના હેતુ માટે, યુનિપ્રોમા તમને તમારી વ્યક્તિગત માહિતીનો ઉપયોગ કરીને તમને રુચિ ધરાવતા હોય તેવી માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે, જેમાં તમને ઉત્પાદન અને સેવાની માહિતી મોકલવા અથવા યુનિપ્રોમા ભાગીદારો સાથે માહિતી શેર કરવા સહિત પણ મર્યાદિત નથી જેથી તેઓ તમને મોકલી શકે. તેમના ઉત્પાદનો અને સેવાઓ વિશેની માહિતી (બાદમાં તમારી પૂર્વ સંમતિ જરૂરી છે).

3. માહિતીની જાહેરાત

યુનિપ્રોમા નીચેની પરિસ્થિતિઓમાં તમારી વ્યક્તિગત ઇચ્છાઓ અથવા કાનૂની જોગવાઈઓ અનુસાર તમારી વ્યક્તિગત માહિતીનો તમામ અથવા ભાગ જાહેર કરશે:

a) તમારી પૂર્વ સંમતિ સાથે તૃતીય પક્ષને જાહેર કરવું;

b) તમને જરૂરી ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે, તમારે તમારી વ્યક્તિગત માહિતી તૃતીય પક્ષ સાથે શેર કરવી આવશ્યક છે;

c) કાયદાની સંબંધિત જોગવાઈઓ અથવા વહીવટી અથવા ન્યાયિક અંગોની જરૂરિયાતો અનુસાર, તૃતીય પક્ષ અથવા વહીવટી અથવા ન્યાયિક અંગોને જાહેર કરો;

d) જો તમે ચીનના સંબંધિત કાયદાઓ અને નિયમો અથવા યુનિપ્રોમા સેવા કરાર અથવા સંબંધિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરો છો, તો તમારે તૃતીય પક્ષને જાહેર કરવાની જરૂર છે;

f) યુનિપ્રોમા વેબસાઇટ પર બનાવેલ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં, જો ટ્રાન્ઝેક્શનના કોઈપણ પક્ષકારે વ્યવહારની જવાબદારીઓ પૂર્ણ કરી હોય અથવા આંશિક રીતે પૂર્ણ કરી હોય અને માહિતી જાહેર કરવાની વિનંતી કરી હોય, તો યુનિપ્રોમાને વપરાશકર્તાને સંપર્ક જેવી જરૂરી માહિતી પ્રદાન કરવાનું નક્કી કરવાનો અધિકાર છે. વ્યવહાર પૂર્ણ કરવા અથવા વિવાદોના સમાધાનની સુવિધા માટે અન્ય પક્ષની માહિતી.

g) અન્ય જાહેરાતો જે યુનિપ્રોમા કાયદા, નિયમો અથવા વેબસાઇટ નીતિઓ અનુસાર યોગ્ય માને છે.